Sáng ngày 18/11, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Văn hóa liêm chính trên thế giới và ở Việt Nam”.

.

Các đại biểu tại Hội thảo tập trung thảo luận về văn hóa liêm chính trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, những thách thức trong việc thực hành liêm chính trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là trong hoạt động ở khu vực công.

Kết thúc hội thảo, ban tổ chức cho biết sẽ biên soạn và tài liệu hội thảo thành sách tham khảo về văn hóa liêm chính. Cuốn sách này dự kiến sẽ được đưa vào giảng dạy trong chương trình thạc sĩ về quản trị công và phòng chống tham nhũng của Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội.