Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các tỉnh do trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới - bắt đầu được triển khai Từ năm học 2020-2021 – các môn được bổ sung mới hoặc tăng cường số tiết dạy.

Bên cạnh đó, nguyên nhân còn nằm ở việc “dân số tự nhiên tăng, mất cân đối giữa các vùng. Nhu cầu chất lượng giáo dục càng nâng cao và nhu cầu học tập ngày càng tăng”, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT vào năm 2019, trong tổng số 15.538 trường tiểu học trên toàn quốc, chỉ có 13.339 giáo viên Âm nhạc, thiếu 2.199 người. Tương tự, số giáo viên Mỹ thuật chỉ có 13.445, thiếu 2.093.