Các nhà khoa học ở Viện KH&CN Việt Nam và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã công bố công trình “Đặc điểm hệ gene phiên mã và phát triển bộ chỉ thị phân tử microsatellites (SSR) ứng dụng trong phân tích đa dạng di truyền quần thể và loài Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) ở Việt Nam” trên tạp chí BMC Plant Biology.

Sâm Ngọc Linh
Sâm Ngọc Linh

Họ đã giải mã toàn bộ hệ gene phiên mã của loài sâm Ngọc Linh P. vietnamensis, phân tích chức năng gene, phân loại các con đường chuyển hóa dựa trên các đặc điểm của hệ gene phiên mã để xây dựng bộ chỉ thị phân tử EST-SSR cho loài sâm Ngọc Linh và chứng minh tính hiệu quả của chúng qua mức độ đa dạng và cấu trúc di truyền của ba quần thể hoang dã sâm Ngọc Linh, đánh giá ảnh hưởng khoảng cách địa lý đến mức độ trao đổi dòng gene.

Đây là cơ sở để các nhà khoa học góp phần bảo tồn, duy trì tính đa dạng di truyền của quần thể và loài sâm Ngọc Linh tại Việt Nam.