Thống kê từ năm 2011-2019 cho thấy, tốc độ tăng trưởng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của đa số các tỉnh/thành phố trong cả nước còn khá chậm, đặc biệt là đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.

Biểu đồ 10 tỉnh/thành phố có lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhiều nhất tại Việt Nam.
Biểu đồ 10 tỉnh/thành phố có lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhiều nhất tại Việt Nam.

Trong đó, TPHCM dẫn đầu cả nước về số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp với 11.7943 đơn (39,4%), Hà Nội đứng thứ hai với 92.110 đơn (30,8%).

Ngược lại, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số đơn đăng ký sáng chế với 2.098 đơn, tiếp theo sau là TPHCM với 1.301 đơn.

Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là ba địa phương có số đơn đăng ký giải pháp hữu ích của các chủ đơn Việt Nam nhiều nhất với tổng số 1.959 đơn, chiếm 78%.

Về đăng ký kiểu dáng công nghiệp, TPHCM đứng đầu với 6.051 đơn, tiếp theo lần lượt là Hà Nội và Bình Dương với 3.411 và 629 đơn.

Nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp được nộp đơn nhiều nhất, chiếm xấp xỉ 93% tổng số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; và TPHCM cùng Hà Nội tiếp tục dẫn đầu. Tuy nhiên, khoảng cách về số đơn nhãn hiệu của các tỉnh/thành phố khác so với TPHCM và Hà Nội đã dần thu hẹp so với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác là kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và giải pháp hữu ích trong những năm gần đây.