Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục mang tên EdLab Asia (www.edlabasia.org) vừa được công bố thành lập bởi một nhóm các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, nhà truyền thông giáo dục trẻ.

EdLab Asia tập trung nghiên cứu, bao gồm nhưng không giới hạn, các chủ đề: Học và Dạy; Thiết kế Chương trình và Thiết kế Sư phạm; Công nghệ trong Giáo dục; Quản lý và Lãnh đạo trong Giáo dục; Xã hội học trong Giáo dục.

Trong giai đoạn 2019-2025, Trung tâm dự kiến thực hiện các dự án: Chuyên san Dạy & Học; Diễn đàn Giáo dục Vietnam Educamp; Dự án dữ liệu mở cho Khoa học Giáo dục; Hệ thống học tập Trực tuyến cho Giáo viên; Hệ thống cơ sở dữ liệu trường học miền núi, hải đảo; Các dự án nghiên cứu hành động, nghiên cứu ứng dụng và hàn lâm; Trường hè Giáo dục – Vietnam Summer School of Education.

“Mục đích của chúng tôi là nâng tầm các hoạt động giáo dục đại chúng thông qua việc tiến hành các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu nền tảng và phổ cập các kết quả nghiên cứu tới đối tượng thụ hưởng chính là giáo viên công lập, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, miền núi và hải đảo. EdLab Asia thực hiện những nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, bình thường, rất cần thiết nhưng đang bị bỏ ngỏ,” ThS. Hoàng Anh Đức, Giám đốc EdLab Asia.

Hội đồng Khoa học và Cố vấn nhiệm kỳ 1 năm của Trung tâm gồm 7 người, trong đó có PGS. TS. Lê Anh Vinh, Viện phó Viện Khoa học giáo dục Việt Nam; và đội ngũ nhân sự hiện có 19 người.