Tại lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong vai trò là cơ quan ngôn luận, lý luận của Bộ KH&CN.

.
.
Bộ trưởng kỳ vọng, Tạp chí sớm được tham gia vào cơ sở dữ liệu khoa học uy tín của thế giới như Web of Science, Scopus, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tạp chí KH&CN của Việt Nam.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (tiền thân là tờ Tin tức Hoạt động khoa học) xuất bản số đầu tiên vào tháng 6/1959. Hiện tại, Tạp chí có các bản A phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN; bản B đăng tải các bài báo khoa học bằng tiếng Việt; bản C đăng tải các bài báo khoa học bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật (VJSTE); bản D đăng tải các bài báo khoa học bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực KHXH&NV (VMOST JOSSH) và tạp chí điện tử (vjst.vn). Trong đó, bản C và D được xuất bản bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế.