Sự kiện do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì diễn ra từ ngày 13 đến 15/4, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 400 gian hàng và gần 300 đơn vị trưng bày, 70% số đó đến từ từ các nước khác.

Các chủ đề trưng bày xoay quanh các nhóm giải pháp về công nghệ chiếu sáng công cộng; hệ thống bảo mật an ninh an toàn trong hệ sinh thái thành phố thông minh; trang thiết bị để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh; giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh, tòa nhà, nhà ở và căn hộ thông minh; giải pháp xử lý môi trường, rác thải thông minh; ứng dụng digitwin-metaverse trong quản lý sản xuất, quy hoạch đô thị và hành chính công.

Triển lãm lần thứ hai này mong muốn tạo tiền đề thúc đẩy các quan hệ hợp tác công-tư trong triển khai các dự án thành phố thông minh, từ đó khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội để giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số.

Bên cạnh đó, tại Smart city Asia 2023 còn diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại, gặp gỡ giao thương, gặp gỡ lãnh đạo các thành phố, tham quan các khu đô thị thông minh kiểu mới... bằng các hình thức trực tuyến và trực tiếp.