Ứng dụng giúp các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TPHCM tự đánh giá mức độ an toàn của mình khi trở lại hoạt động bình thường.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vừa công bố ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tại địa chỉ https://antoandn.tphcm.gov.vn. Ứng dụng được xây dựng dựa trên các bộ tiêu chí về phòng chống dịch do Thành phố ban hành. Khi có các tiêu chí mới hay điều chỉnh nội dung tiêu chí, ứng dụng sẽ cập nhật theo.
Ư
Ứng dụng giúp doanh nghiệp tự đánh giá mức độ an toàn của mình.

Cụ thể, hiện công cụ này đã áp dụng 5 bộ tiêu chí: Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch (bao gồm cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch); Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động giao thông vận tải; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại.

Hai bộ tiêu chí còn lại sẽ được tích hợp vào ứng dụng này từ ngày 8/5/2020, gồm: Bộ tiêu chí đánh giá với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; và Bộ tiêu chí đánh giá an toàn với hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao.

Thông qua ứng dụng trên website hoặc điện thoại thông minh (hỗ trợ hệ điều hành Android hoặc IOS), các doanh nghiệp, tổ chức tự khai báo, đánh giá tính an toàn theo các bộ tiêu chí. Qua đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan nhà nước sẽ kịp thời theo dõi, đánh giá tính an toàn của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố.