Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) được Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là Tổ chức Chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật.

Theo đó, kể từ tháng 7/2019, các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ và xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Sau khi có kết quả xác nhận chất lượng, các tổ chức Chứng nhận sự phù hợp chủ động thông báo cho doanh nghiệp, cơ quan hải quan, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng nơi tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp đạt yêu cầu chất lượng. Trường hợp lô hàng không đạt chất lượng thì báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiết bị thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của Quatest3
Thiết bị thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của Quatest3

Thực hiện công việc nói trên, QUATEST 3 kiểm tra thực tế, lấy mẫu thử nghiệm và xác nhận chất lượng lô hàng đối với các lô hàng thức chăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo chế độ kiểm tra thông thường hoặc kiểm tra chặt.

Đồng thời, QUATEST 3 cũng có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật theo quy trình đã được Cục Bảo vệ thực vật thẩm định và các quy định hiện hành.