Đây là kết quả do các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội và cộng sự mới công bố trong bài báo “Distribution of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) in aquatic environment in Hanoi and Metro Manila” trên tạp chí Environmental Monitoring and Assessment.

Dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCP) là các chất sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ. Đây là một trong những chất ô nhiễm mới nổi phổ biến trong nguồn nước mặt trên toàn thế giới.

Để tìm hiểu sự phân bố và rủi ro sinh thái của PPCP trong các con sông ở Hà Nội, các nhà khoa học đã điều tra 56 hợp chất PPCP và phát hiện nước sông ở Hà Nội chứa 48 hợp chất trong số này. Cụ thể, tổng nồng độ PPCP phát hiện trong các mẫu nước dao động từ 7.5 đến 20,789 ng L−1. Điều đáng chú ý là hàm lượng PPCP ở các đoạn nội đô của sông Kim Ngưu và Tô Lịch cao bằng mức phát hiện trong nước thải sinh hoạt.

Về phân bố, nồng độ PPCP trong các con sông nội đô cao hơn so với phụ lưu và dòng chính và nồng độ PPCP có xu hướng tăng dọc theo dòng chảy. Kết quả phân tích cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý là nguồn chính đóng góp vào ô nhiễm PPCP trong các con sông Hà Nội.

Với những kết quả này, nhóm nghiên cứu cảnh báo rủi ro sinh thái của hàm lượng PPCP đối với các sinh vật thủy sinh trong các con sông ở Hà Nội ở mức cao.