Các nhà nghiên cứu ở Đại học Phenikaa (Việt Nam) và Đại học New South Wales (Úc) đã công bố bản thảo tiền xuất bản của bài báo "Đánh giá tình trạng do dự trong việc tiêm vaccine COVID-19: Một nghiên cứu định tính ở Việt Nam" trên tạp chí Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.

Theo đó, các nhà khoa học đã sử dụng phương thức chọn mẫu có chủ đích để tuyển chọn người tham gia, và tổ chức hai cuộc thảo luận nhóm trực tuyến với 20 người thuộc các thành phần kinh tế - xã hội và nghề nghiệp khác nhau.

Kết quả cho thấy, có bốn thái độ khác biệt ở những người tham gia khảo sát, đó là: chấp nhận (tiêm), chấp nhận có điều kiện, do dự và chống lại việc tiêm chủng. Các yếu tố quyết định những thái độ này bao gồm các yếu tố nội tại, yếu tố ngoại cảnh và khả năng tự đánh giá lợi ích - nguy cơ đối với việc tiêm vaccine COVID-19 của bản thân người được khảo sát. Trong đó, những thông tin về sự nguy hiểm của COVID-19, sự bùng phát dịch bệnh và năng lực ứng phó của trung tâm tiêm chủng đối với các tác dụng phụ của vaccine sẽ ảnh hưởng đến thái độ và quyết định tiêm vaccine của người dân.

Do đó, nhóm nghiên cứu cho rằng, nếu muốn có thêm nhiều người dân đồng ý tiêm vaccine hơn, các chiến dịch tiêm chủng nên tập trung cung cấp chính xác các thông tin về mức độ nguy hiểm của COVID-19, các thông tin về vaccine và các đợt bùng phát dịch, cũng như khả năng ứng phó của các trung tâm tiêm chủng đối với các phản ứng phụ.