Mới đây, TS. Khúc Văn Quý (trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) và các cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu để khảo sát cảm nhận của người dân và các du khách nước ngoài về vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội, cũng như mức độ sẵn sàng đóng góp của họ vào một cơ chế tài chính chung để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Kết quả cho thấy, những người sống ở Hà Nội đều lo ngại về chất lượng không khí: 95% người được khảo sát cho rằng tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng tồi tệ hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hơn 93% người khẳng định cần phải có các giải pháp cấp bách để giảm thiểu ô nhiễm không khí nội đô. Tuy vậy, mức chi phí họ sẵn sàng bỏ ra để cải thiện chất lượng không khí tương đối thấp, chỉ vào khoảng 0,4-0,5% mức thu nhập hộ gia đình hằng tháng. Thậm chí, nhiều người từ chối đóng góp vì không tin tưởng vào cách khu vực công sử dụng nguồn tiền này.

Nghiên cứu đề xuất, nNếu chính quyền muốn thu hút được khu vực tư nhân đóng góp kinh phí thì sẽ cần phải nâng cao tính minh bạch và phải có một kế hoạch rõ ràng, công khai đầy đủ thông tin về tài chính.

Nghiên cứu được công bố trong bài báo "To pay or not to pay that is the question - for air pollution mitigation in a world’s dynamic city: An experiment in Hanoi, Vietnam", trên tạp chí Economic Analysis and Policy.