Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã chia sẻ như trên tại buổi tiếp Đại sứ Phần Lan Keijo Novanto tại Việt Nam vào sáng 20/4 tại Hà Nội.

Trên nền tảng hợp tác về KH&CN và đổi mới sáng tạo trong gần 30 năm, Việt Nam và Phần Lan đã triển khai được nhiều chương trình chung trên các lĩnh vực như nước, môi trường, năng lượng, giáo dục, giao thông đô thị..., qua đó thiết lập được những mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên. Đặc biệt, Chương trình Hỗ trợ Phát triển chính thức do Chính phủ Việt Nam và Phần Lan đồng tài trợ (IPP) hướng tới các mục tiêu dài hạn là hỗ trợ phát triển kinh tế và hệ thống đổi mới sáng tạo cho Việt Nam trở thành một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Nhắc đến những thành công này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã đề xuất với Đại sứ Keijo Novanto tiếp tục triển khai một số định hướng hợp tác: mở một kênh hợp tác mới về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Việt Nam - Phần Lan, tạo điều kiện để hai bên cùng huy động các nguồn lực sẵn có để thu hút các nhà nghiên cứu xuất sắc của hai nước cùng thực hiện các nghiên cứu ưu tiên tìm các giải pháp KH&CN khả thi để giải quyết các vấn đề thách thức của hai nước, và xa hơn là các thách thức toàn cầu; thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng startup công nghệ Việt Nam - Phần Lan; thúc đẩy hợp tác, chuyển giao và thích hợp công nghệ giữa các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước; kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia của Phần Lan như Nokia, Kone mở rộng hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Phần Lan nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án Inclusive Innovation, tiếp nối thành công của Chương trình IPP.

Đại sứ Keijo Novanto khẳng định sẽ luôn ủng hộ các đề xuất của Bộ KH&CN và đề xuất một số lĩnh vực tập trung hợp tác trong thời gian tới liên quan đến các giải pháp quản lý đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, năng lượng... và một số lĩnh vực khác mà có thể quy tụ sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp.