Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới mẻ trong nghiên cứu lĩnh vực này ở Việt Nam như chuẩn mực về đạo đức, hành lang pháp luật trong việc nghiên cứu và phát triển AI; quy chuẩn đạo đức, trong xây dựng và ứng dụng AI trong đời sống xã hội; đánh giá tác động của xã hội khi triển khai ứng dụng AI...

Toàn cảnh tọa đàm.

Do đó, cần sớm triển khai nghiên cứu liên ngành về AI trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết tại tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo với KHXH&NV: Xu hướng và cách tiếp cận”, do ĐHQG TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức ngày 16/6/2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi về các vấn đề: Vai trò của KHXH&NV, định hướng nghiên cứu và những vấn đề đặt ra liên quan đến AI; Ứng dụng AI và tương tác thông minh trong bảo tồn văn hóa truyền thống; Chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia đến năm 2030 và ứng dụng AI trong KHXH&NV; AI trong KHXH&NV: Phạm vi ứng dụng, thách thức và phương hướng.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, tuy Việt Nam đã có Chiến lược phát triển AI nhưng các vấn đề liên quan đến tác động của việc nghiên cứu và ứng dụng AI đối với xã hội, với con người hiện còn ít được quan tâm hơn khía cạnh công nghệ. “Chúng ta càng thấy rõ hơn sự cần thiết của việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng AI vào đời sống”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị các vụ chức năng của Bộ KH&CN tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến AI trong lĩnh vực KHXH&NV, nhất là trong các chương trình KH&CN cấp quốc gia. Trong đó, lưu ý các nghiên cứu về khía cạnh pháp lý, đạo đức, tác động của AI.