Ngày 20/9, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã khởi động một dự án thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả để giải quyết những thách thức về năng lượng đô thị của thành phố.

Dự án có tên Hỗ trợ kỹ thuật Năng lượng phân tán đô thị Việt Nam với ngân sách 14 triệu USD do USAID tài trợ, thực hiện từ năm 2019-2023, còn có sự tham gia của chính quyền TP Đà Nẵng.

Mục đích của Dự án nhằm cải thiện công tác quy hoạch đô thị liên quan đến năng lượng sạch, huy động đầu tư và tích hợp các giải pháp năng lượng sạch vào hệ thống điện. Các giải pháp này bao gồm điện mặt trời áp mái, xe điện, điện rác và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả khác.

Riêng đối với TP.HCM, Dự án dự kiến hỗ trợ triển khai ít nhất 400 megawatt năng lượng sạch, huy động tối thiểu 540 triệu USD đầu tư công và tư nhân, và đưa ra thị trường ít nhất 15 giải pháp sáng tạo cho các vấn đề năng lượng đô thị.