Đại hội toàn quốc Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam sẽ diễn trong 2 ngày 21 - 22/12 tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra với phương châm “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả” và chủ đề “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam cho biết trong phiên họp báo giới thiệu về Đại hội sáng 9/12.

Theo Ban tổ chức, trong giai đoạn 5 năm qua, kinh tế HTX đóng góp trực tiếp vào GDP của cả nước trung bình đạt khoảng 4,8%. Phương hướng, mục tiêu của Liên minh HTX trong 5 năm tới là tiếp tục tăng thu nhập bình quân 6%/ năm, xây dựng từ 300 - 500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80%...

Bên lề đại hội, triển lãm sẽ trưng bày hơn 600 sản phẩm tiêu biểu của hơn 200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,... trên toàn quốc nhằm giới thiệu những kết quả đạt được của các hợp tác xã trong giai đoạn 2016 - 2020.