Việt Nam có 12 đại học vào bảng xếp hạng của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance - URAP).

Các trường này bao gồm: ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Cần Thơ, ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Mỏ - Địa chất.

Trong đó, ĐH Tôn Đức Thắng vẫn duy trì vị trí số 1 Việt Nam và tăng 321 bậc lên thứ 639 thế giới. ĐH Duy Tân vươn lên vị trí số 2 và ĐH Quốc gia Hà Nội đứng vị trí số 3.

URAP sử dụng dữ liệu về thành tựu học thuật (số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học) của tất cả các trường do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng và không dùng số liệu do các trường tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia.

Bảng xếp hạng URAP 2020 có 3.000 trường được xếp hạng, tăng 500 trường so với năm 2019. Số trường Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng năm nay tăng 4 trường so với năm ngoái.