Tại Khoá họp thứ hai của Ủy ban hợp tác Giáo dục, KH&CN Việt – Nga diễn ra ngày 29/5/2019, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga A M Medvedev cho rằng, một trong những vấn đề ưu tiên của hợp tác giữa Nga và Việt Nam là xây dựng những hợp tác lâu dài về KH&CN.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Ngài Medvedev Aleksei Mikhailovich chủ trì Khóa họp. Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế
Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Ngài Medvedev Aleksei Mikhailovich chủ trì Khóa họp. Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế

Trên quan điểm đó, Nga sẽ ủng hộ những vấn đề được cả các nhà khoa học hai bên đề xuất cũng như xây dựng các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu cũng như đào tạo nhân lực.

Mặt khác, trong quá trình triển khai các chương trình quốc gia về giáo dục như xuất khẩu giáo dục, Nga sẽ xem Việt Nam là đối tác ưu tiên chiến lược và ưu tiên các suất học bổng theo những lĩnh vực hai bên muốn thúc đẩy. Năm 2020, Chính phủ Nga sẽ cấp cho Việt Nam 1000 suất học bổng đại học và sau đại học thuộc các lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin, y học, tài chính ngân hàng, nông nghiệp…

Tuy nhiên, hiện tại mối quan hệ hợp tác về KH&CN và giáo dục Việt – Nga vẫn chưa đạt tới quy mô và mức độ như mong muốn bởi một số nguyên nhân: nội dung hợp tác mới chỉ bó hẹp trong một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như hóa sinh biển, hóa học, vật lý, môi trường, vật liệu mới…; thiếu hụt về nhân lực khi một số chuyên gia về Việt Nam tại Nga và chuyên gia Việt Nam học ở Nga về đều nghỉ công tác; rào cản về ngôn ngữ… Đây sẽ là những vấn đề cần giải quyết khi hai quốc gia gia tiếp tục tăng cường những hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các Viện Hàn lâm khoa học, các quỹ đầu tư cho khoa học và các trường đại học.