Sáng 19/8 đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Nghi thức khai trương Trung tâm Thông tin. Ảnh: Chinhphu.vn
Nghi thức khai trương Trung tâm Thông tin. Ảnh: Chinhphu.vn

Đây là một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh. Từ Trung tâm, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Thông qua dữ liệu, hình ảnh trực quan và trực tuyến từ Trung tâm, lãnh đạo Chính phủ có thể thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Cũng tại sự kiện khai trương, Văn phòng Chính phủ công bố tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đó là dịch vụ công thứ 1.000 - kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến; dịch vụ công thứ 999 - liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động; và dịch vụ công thứ 998 - đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.