Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council (Hội đồng Anh) Việt Nam.


Thí sinh thi IELTS do Hội đồng Anh tổ chức (Ảnh: Hội đồng Anh)
Thí sinh thi IELTS tại kỳ thi do Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức (Ảnh: Hội đồng Anh)

Theo đó, giai đoạn từ 1/1/2022 đến 9/9/2022, Hội đồng Anh Việt Nam thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ. Trong giai đoạn này, Hội đồng Anh đã thực hiện liên kết tổ chức thi và cấp 31.871 chứng chỉ tiếng Anh Aptis; 44.345 chứng chỉ IELTS - tổng cộng 76.216 chứng chỉ tiếng Anh.

Trong giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến trước ngày 10/11/2022 được Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Hội đồng Anh tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp 6.046 chứng chỉ Aptis và 8.219 chứng chỉ IELTS. Tổng cộng cả hai loại là 14.265 chứng chỉ.

Thanh tra Bộ GD&ĐT kết luận: Giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến ngày được Bộ GD&ĐT cho phép, Hội đồng Anh thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ GD&ĐT và Điều 21 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/201

Tổng cộng cả hai giai đoạn, Hội đồng Anh Việt Nam đã cấp sai phép 90.481 chứng chỉ, trong đó có 52.564 chứng chỉ IELTS.

Tuy nhiên, Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định, các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, nếu đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ GD&ĐT về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ.