Theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Tin học đối với bậc THCS và THPT từ năm học 2020-2021 mà Bộ GD-ĐT ban hành, sau nhiều năm đưa vào giảng dạy, Pascal sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình Tin học vì lạc hậu, không còn phổ biến.

Ảnh: PV
Ảnh: PV

Thay vào đó, từ nay các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn giảng dạy các ngôn ngữ lập trình có tính cập nhật, hiện đại, và phổ biến trong chương trình phổ thông ở nhiều nước như Python, C, C++…

Đối với bậc THPT, các phần lý thuyết, thực hành của môn Tin học 11 sau khi điều chỉnh sẽ dựa trên ngôn ngữ lập trình do trường lựa chọn giảng dạy. Đối với bậc THCS, chương trình Tin học lớp 8 cũng giới thiệu về cấu trúc lập trình cơ bản, được SGK minh họa bằng ngôn ngữ Pascal.

Đối với bậc THCS, để minh họa cho phần Lập trình cơ bản (lớp 8), trong SGK hiện hành đã sử dụng Ngôn ngữ lập trình Pascal là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, các câu lệnh có ngữ nghĩa gần với tiếng Anh thông thường. Theo hướng dẫn mới, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, giáo viên có thể lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ bậc cao nào khác để minh họa cho các cấu trúc lập trình cơ bản.