Một nhóm các nhà khoa học Việt Nam, Anh và Úc đã sử dụng một cách tiếp cận mới để phân tích các kịch bản chính sách về thay đổi phương tiện giao thông ở Hà Nội.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự phụ thuộc vào xe máy khi di chuyển trong nội đô Hà Nội thường dẫn đến các vấn đề như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí… Các nhà quản lý mong muốn cải thiện các vấn đề này thông qua lệnh cấm xe máy, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào quan điểm cá nhân người tham gia giao thông. Do đó, để tìm hiểu những yếu tố nào liên quan khả năng chấp thuận chuyển đổi phương thức giao thông của người dân, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 10.000 hộ gia đình về mô hình giao thông, hành vi giao thông và nhận thức chính sách giao thông/phương thức giao thông. Việc phân tích dữ liệu và đưa vào các kịch bản chính sách cho thấy các yếu tố quan trọng liên quan đến sự chấp nhận lệnh cấm xe máy do chính quyền ban hành: cải thiện nhận thức về lệnh cấm xe máy; khoảng cách tới phương tiện giao thông công cộng; sự lựa chọn cá nhân. Do đó, để lệnh cấm xe máy nhận được sự ủng hộ của người dân, chính quyền Hà Nội cần quan tâm đến ba yếu tố này.

Ngoài ra, nó cho thấy các nhà quản lý Hà Nội cũng cần phải xem xét kế hoạch của người dân về việc sở hữu phương tiện cá nhân trong tương lai vì kết quả phân tích cho thấy dường như họ sẽ thay thế xe máy bằng ô tô, nếu lệnh cấm xe máy được ban hành.

Kết quả được trình bày trong bài báo “Factors affecting perceptions in transport – A deep dive into the motorbike ban in Hanoi, Vietnam” trên tạp chí Case Studies on Transport Policy.