Ngày 25-2-2019, Hiệp hội Biên tập Khoa học Châu Âu (European Association of Science Editors - EASE) đã công bố việc thành lập Chi hội tại Việt Nam với 07 thành viên ban đầu.

Trong đó, TS. Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành, Đại học Phenikaa, là Chi hội trưởng; PGS. Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, là Thư ký.

Ngoài ra, còn có 05 thành viên, bao gồm: TS. Phạm Hùng Hiệp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục, Trường Đại học Phú Xuân; TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký tòa soạn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế; PGS. Trần Thị Lý, Đại học Deakin (Australia); ThS. Hoàng Anh Đức, Giám đốc đào tạo, Trường Quốc tế Gateway; và nghiên cứu viên Nguyễn Tô Hồng Kông, Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục, Trường Đại học Phú Xuân.

Chi Hội Việt Nam thuộc EASE có nhiệm vụ thúc đẩy quốc tế hóa hoạt động biên tập khoa học; nâng cao các chuẩn mực xuất bản và biên tập khoa học tại Việt Nam và khu vực cũng như một số hoạt động chuyên môn khác do EASE ủy quyền.

Được biết, EASE được thành lập năm 1982 tại Pau, CH Pháp, trên cơ sở hợp nhất và phát triển từ 02 hiệp hội tiền thân là Hiệp hội Biên tập viên ngành Khoa học sự sống tại Châu Âu và Hiệp hội Biên tập viên ngành Khoa học trái đất tại Châu Âu. Đến nay, sau gần 40 năm hoạt động, EASE đã có nhiều đóng góp trong sự phát triển khoa học nói chung và khoa học tại Châu Âu nói riêng thông qua các hoạt động tập huấn, vận động chính sách liên quan đến các nội dung xuất bản và biên tập khoa học. EASE cũng là cơ quan chủ quản của Tạp chí European Science Editing, một tạp chí chuyên dành cho hoạt động biên tập, xuất bản, được Scopus chỉ mục.


Tạp chí European Science Editing ASE của được Scopus chỉ mục.

Không kể Chi hội Việt Nam mới thành lập, EASE đã có 7 chi hội trên thế giới, bao gồm: Bulgaria, Croatia, Italy, Mexico, Peru, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của EASE thường xuyên được mời tham gia các hội đồng, diễn đàn khoa học quan trọng do Liên minh Châu Âu tổ chức.

Theo TS. Trần Quang Tuyến, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, thành viên Hội đồng ngành Kinh tế, quản lý, Quỹ NAFOSTED, cho biết: “Việc thành lập EASE Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện một bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong hoạt động xuất bản, biên tập khoa học nói chung”.

Còn theo TS. Phạm Hùng Hiệp, thành viên của EASE Việt Nam, Chi hội đang cụ thể hóa các nội dung công việc trong năm 2019; dự kiến trước mắt sẽ có một số buổi giới thiệu, tập huấn về công tác xuất bản, ấn phẩm theo các chuẩn mực quốc tế cho cộng đồng học thuật.