Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - cơ quan thường trực Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 - vừa công bố 8 đề cử cho giải thưởng năm nay, bao gồm 6 đề cử cho Giải thưởng chính và 2 đề cử cho Giải thưởng trẻ.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018. Ảnh: most.gov.vn

Cụ thể, 6 đề cử cho giải thưởng chính gồm: TS. Lê Quý Thường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (Toán học); PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng - Trường Đại học Duy Tân (Vật lý); PGS.TS. Lê Trọng Lư, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vật lý); PGS.TS. Bùi Xuân Thành, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (Khoa học Trái đất và Môi trường); PGS.TSKH. Phạm Đức Chính, Viện Cơ học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Cơ học); PGS.TSKH. Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Khoa học sự sống - Y Sinh - Dược học).

Hai đề cử cho Giải thưởng trẻ gồm: TS. Đỗ Hoàng Sơn, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Toán học); và TS. Nghiêm Thị Minh Hoà, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa - Trường Đại học Phenikaa (Vật lý).

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ được khởi động từ tháng 11/2018. Trong gần hai tháng, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tiếp nhận 45 hồ sơ đăng ký tham gia thuộc tất cả các ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, trong đó có 11 hồ sơ do các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân đề cử và 34 hồ sơ tự ứng cử.

Trong tháng 1/2019, Quỹ đã tổ chức họp đánh giá hồ sơ tại các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ. 8 hồ sơ được các Hội đồng Khoa học chuyên ngành đề cử sẽ được Hội đồng Giải thưởng xem xét để trao giải, dự kiến vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hiện Quỹ đang gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện quốc tế về các đề cử được các Hội đồng Khoa học chuyên ngànhđề xuất. Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ trong tháng 4/2019.

Tham khảo: Những tác giả và công trình được đề cử


TT

Tên công trình

Tên người đề nghị xét tặng

Ngành

Cơ quan công tác

ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH (06 đề cử)

1

Le Quy Thuong, “Proofs of the integral identity conjecture over algebraically closed fields”, Duke Mathematical Journal 164, (2015), pp 157-194.

TS. Lê Quý Thường

Toán học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

2

N. Quang Hung, N. Dinh Dang, and L. T. Quynh Huong, “Simultaneous microscopic description of nuclear level density and radiative strength function”, Physical Review Letters 118 (2017), pp 022502(1)-022502(5).

PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng

Vật lý

Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng - Trường Đại học
Duy Tân

3

Le T. Lu, Ngo T. Dung, Le D. Tung, Cao T. Thanh, Ong K. Quy, Nguyen V. Chuc, Shinya Maenosonoe and Nguyen T. K. Thanh, “Synthesis of magnetic cobalt ferrite nanoparticles with controlled morphology, monodispersity and composition: the influence of solvent, surfactant, reductant and synthetic condition”, Nanoscale 7 (2015), pp 19596–19610.

PGS.TS. Lê Trọng Lư

Vật lý

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4

Vo T.D.H., Bui X.T.*, Nguyen D.D., Nguyen V.T., Ngo H.H., Guo W., Nguyen P.D., Nguyen C.N., Lin C., “Wastewater treatment and biomass growth of eight plants for shallow bed wetland roofs”, Bioresource Technology 247 (2018), pp 992–998.

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Khoa học Trái đất và Môi trường

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

5

Pham DC, “Consistent limited kinematic hardening plasticity theory and path-independent shake-down theorems”, International Journal of Mechanical Sciences 130 (2017), pp 11–18.

PGS.TSKH. Phạm Đức Chính

Cơ học

Viện Cơ học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

Adrian Creanga, Nguyen Le Khanh Hang, Vuong Duc Cuong, Ha T.
Nguyen, Hoang Vu Mai Phuong, Le Thi Thanh, Nguyen Co Thach, Pham Thi Hien, Nguyen Tung, Yunho Jang, Amanda Balish, Nguyen Hoang Dang, Mai Thuy Duong, Ngo Thu Huong, Do Ngoc Hoa, Nguyen Dang Tho, Alexander Klimov1, Bryan K. Kapella, Larisa Gubareva, James C. Kile, Nguyen Tran Hien, Le Quynh Mai, C. Todd Davis1, “Highly Pathogenic Avian Infuenza A(H5N1) Viruses at the Animal–Human Interface in Vietnam, 2003–2010”. The Journal of Infectious Diseases 216 (2017), pp S529–38.

PGS.TSKH. Nguyễn Lê Khánh Hằng

Khoa học sự sống - Y Sinh Dược học

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương

ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ (02 đề cử)

1

Hoang Son Do, “Degenerate complex Monge–Ampère flows on strictly pseudoconvex domains”, Mathematische Zeitschrift 287 (2017), pp 587-614.

TS. Đỗ Hoàng Sơn

Toán học

Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

H. T. M. Nghiem and T. A. Costi
"Time Evolution of the Kondo Resonance in Response to a Quench", Physical Review Letters 119 (2017), pp 156601(1)- 156601(6).

TS. Nghiêm Thị Minh Hoà

Vật lý

Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa - Trường Đại học Phenikaa