Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến hết năm nay, 100% các siêu thị và trung tâm thương mại trên toàn thành phố không sử dụng túi nilon dùng một lần và khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 đặt mục tiêu chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy tại những trung tâm thương mại. Ảnh: newshub.

Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay, vào ngày 9/3 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn.

Chương trình đặt ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững; đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh; thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, chương trình còn hướng đến nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững (từ sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng); huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Cụ thể, toàn thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2021 có 70% các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Đáng chú ý, Hà Nội phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Đi kèm với đó, thành phố cũng xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại; khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác xác định nhiệm vụ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để thực hiện nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo trong sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Khi thực hiện thẩm định công nghệ các dự án đầu tư theo phân cấp tại Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Sở KH&CN cần ưu tiên công nghệ có nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường, hiện đại, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường. Cùng với đó, Sở cũng phối hợp với Sở Công Thương trong việc giới thiệu, tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tiêu dùng bền vững.