Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đang dự thảo hai thông tư thay thế cho Thông tư 21/2007/TT-BKHCN về Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Thông tư 23/2007/TT-BKHCN về Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, có nhiều điểm mới được bổ sung hoặc làm rõ hơn để phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý hai dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn” do Tổng cục TCĐLCL tổ chức ngày 30/8 tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Khôi, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL cho biết, dự thảo thông tư thay thế Thông tư 21 có một số điểm mới được đưa vào như tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) được xuất bản và phát hành dưới dạng bản điện tử. Trường hợp TCQG có nhiều phần thì có thể đóng rời từng phần tiêu chuẩn hoặc thành một bộ tiêu chuẩn gồm nhiều phần để tiện cho việc sử dụng, tra cứu. Bộ, ngành có thể xuất bản, phát hành TCQG do mình tổ chức, xây dựng dự thảo sau khi có sự thống nhất với Tổng cục TCĐLCL về hình thức xuất bản, đảm bảo chính xác về nội dung, ký hiệu tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về bảo vệ quyền tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài và quy định pháp luật liên quan.

Ông
ÔngNguyễn Văn Khôi giới thiệu về dự thảo thay thế Thông tư 21

Dự thảo cũng quy định rõ phương thức áp dụng trực TCQG tiếp mà không thông qua một tài liệu trung gian khác. Nếu TCQG áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác thì có viện dẫn TCQG đó.

Đối với tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), ông Khôi lưu ý khi xây dựng không được trái với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và quy định của pháp luật hiện hành. TCCS cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ KH&CN, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở. “TCCS được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng của thực tiễn cơ sở” – ông Khôi nhấn mạnh.

Đại biểu địa phương góp ý cho hai dự thảo thông tư
Đại biểu địa phương góp ý cho hai dự thảo thông tư

Trong Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 23, bà Phạm Thị Phương Thảo – Phó Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL cho biết, điểm mới của Dự thảo là đối tượng áp dụng được mở rộng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Đối với quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết với hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, không chồng chéo, trái với hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương nhưng sau khi có ý kiến của Bộ KH&CN để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật.

Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cho rằng, các địa phương nên quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng tiêu chuẩn cho các sản phẩm đặc thù, chủ lực của địa phương. “Nếu làm tốt vấn đề này thì các sản phẩm đó sẽ có tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể, giúp việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng tốt được tốt hơn” – theo ông Vinh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý một số vấn đề như viện dẫn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, xây dựng quy chuẩn địa phương, tiêu chuẩn cơ sở, thống nhất chữ viết,… Hiện Tổng cục TCĐLCL đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp về dự thảo hai thông tư trên.