Việc áp dụng một quy trình tuyển chọn và bình duyệt chặt chẽ, minh bạch và nghiêm cẩn như truyền thống đã đem lại cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020 những khuôn mặt xuất sắc nhất ở giải chính và giải trẻ.

.

Năm 2020, Quỹ NAFOSTED - đơn vị thường trực giải thưởng, đã nhận được 48 hồ sơ đề cử và ứng cử ở cả hai hạng mục. Trên cơ sở đó, các hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ đã lựa chọn ra 8 hồ sơ, trong đó bao gồm năm đề cử giải thưởng chính và ba giải thưởng trẻ. Các hồ sơ này đều được lấy ý kiến phản biện độc lập từ bên ngoài (ít nhất mỗi công trình ba phản biện độc lập và có phản biện quốc tế), qua đó bỏ phiếu, nhất trí đề cử các ứng viên lên Hội đồng Giải thưởng do giáo sư Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) làm chủ tịch cùng với 9 thành viên gồm các giáo sư Nguyễn Hữu Đức (vật lý, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN); Đặng Đức Anh (y sinh dược học, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương); Hồ Tú Bảo (KH thông tin và máy tính, Viện John von Neumann, ĐHQG TPHCM); Guy Thwaites (y sinh, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tại Việt Nam OUCRU); Trần Thanh Hải (KH trái đất và môi trường, ĐH Mỏ địa chất); Châu Văn Minh (hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam); Phan Tuấn Nghĩa (sinh học nông nghiệp, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN); Nguyễn Thục Quyên (hóa sinh, ĐH California tại Santa Barbara, Mỹ) và phó giáo sư Nguyễn Trung Kiên (cơ học, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM).

Năm đề cử giải thưởng chính:

1. PGS.TS Phạm Tiến Sơn (trường đại học Đà Lạt) với công trình “Generic properties for semialgebraic programs” xuất bản trên SIAM Journal on Optimization.

2. PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (trường đại học Duy Tân) với công trình “Simultaneous microscopic description of nuclear level density and radiative strength function” xuất bản Physical Review Letters.

3. TS. Trần Mạnh Trí (trường đại học KHTN – ĐHQGHN) với công trình “Occurrence of phthalate diesters in indoor air from several Northern cities in Vietnam, and its implication for human exposure” xuất bản trên Science of the Total Environment.

4. PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (trường đại học Y Dược TPHCM) với công trình “IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries” xuất bản trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

5. TS. Nguyễn Thạch Tùng (trường đại học Dược Hà Nội) với công trình “Formulation and biopharmaceutical evaluation of supersaturatable self-nanoemulsifying drug delivery systems containing silymarin” trên tạp chí International Journal of Pharmaceutics.

Ba đề cử giải thưởng trẻ:

1. TS. Võ Hoàng Hưng (trường đại học Sài Gòn) với công trình “Convex integration for scalar conservation laws in one space dimension” xuất bản trên tạp chí SIAM Journal on Mathematical Analysis.

2. TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (trường đại học Tôn Đức Thắng) với công trình “Low-energy electron inelastic mean free path in materials” xuất bản trên Applied Physics Letters.

3. TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” xuất bản trên tạp chí Scientia Horticulturae.

Với tiêu chí là các công trình nghiên cứu phải được xuất bản trên các tạp chí quốc tế có uy tín; nhà khoa học được đề cử phải là người có đóng góp quan trọng nhất vào công trình đó; công trình được lựa chọn cần có ít nhất 2/3 số phiếu chấp thuận, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn ra ba gương mặt: PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, PGS.TS Phạm Tiến Sơn – giải chính, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu – giải trẻ để trình Bộ trưởng Bộ KH&CN ra quyết định.