Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Bộ TN&MT) vừa được ký kết ngày 8/5/2020.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Bản ghi nhớ tập trung vào các nội dung chính, dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đồng vị bền trong nước ngầm đồng bằng Bắc bộ nhằm xây dựng bản đổ phân bố nước các túi nước ngầm; đồng tổ chức các khóa đào tạo về ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu nguồn và chất lượng nước do IAEA hỗ trợ về chuyên gia và kỹ thuật; tham gia và hỗ trợ giải quyết các vấn đề đột xuất, cấp thiết, ưu tiên của NDWRPI trong quản lý nguồn nước; quản lý chất thải nhựa tại đô thị, đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong nước ngầm, nước mặt và nước vùng cửa sông; xây dựng các dự án, nhiệm vụ, hợp tác trong nước và quốc tế về điều tra đánh giá chất lượng, trữ lượng và quản trị nước thông minh các lưu vực sông và vùng lãnh thổ.

Mục tiêu của các hoạt động hợp tác này là có được các bộ dữ liệu và đề xuất được giải pháp về các nguồn phát thải, đảm bảo an toàn chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng…, qua đó tư vấn cho các nhà quản lý những giải pháp hợp lý.