Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD) đang tiến hành tuyển 80 học viên cho khóa học 4 ngày về chủ đề “Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề xã hội qua phương thức giáo dục” ở Quy Nhơn vào đầu tháng 1 tới.

.

Yêu cầu đối với các ứng viên là công dân Việt Nam, ở độ tuổi từ 18 – 25, cả ở trong và ngoài nước, và có mong muốn hoặc đang thực hiện dự án hướng đến sự phát triển bền vững. Học viên sẽ được tài trợ chi phí ăn ở trong thời gian diễn ra khóa học.

Chương trình do YSD (Youth Sustainable Development) và ICISE (Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành) phối hợp cùng với đối tác chiến lược Teach For Vietnam và Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam tổ chức nhằm kết nối tư duy trên cả 3 mảng kiến thức Kinh tế - Khoa học - Xã hội, để từ đó khơi nguồn sáng tạo cho những dự án cộng đồng bền vững, tạo ra giá trị cho xã hội.

Hội đồng cố vấn – giảng viên gồm các chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực như TS Nguyễn Ngọc Anh, Kinh tế Trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển DEPOCEN; TS Giáo dục Phùng Hà Thanh; kiến trúc sư Sơn Đặng…