ĐH Quốc gia TPHCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa ký kết hợp tác triển khai các phương thức ứng dụng công nghệ trong giáo dục phổ thông.

Thỏa thuận này là tiền đề cơ bản cho các hoạt động phối hợp, hợp tác trong việc triển khai các giải pháp công nghệ cho ngành giáo dục Thành phố trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) sẽ xây dựng ban cố vấn chuyên môn nội dung; tổ chức các lớp tập huấn để sử dụng hệ thống, thiết kế bài giảng E-learning; tổ chức các hoạt động đi kèm liên quan đến E-learning. Trung tâm Dữ liệu ĐH Quốc gia TPHCM sẽ cung cấp hạ tầng căn bản cho hệ thống, xây dựng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật; triển khai hệ thống xuống các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

l
Mô hình "Lớp học đảo ngược" sẽ được TPHCM triển khai rộng rãi trong giáo dục phổ thông Ảnh: Internet

Trước tiên là các chương trình huấn luyện xây dựng năng lực dạy học kết hợp (dạy trên lớp và dạy học trực tuyến) cho giáo viên. Qua đó, giáo viên sẽ biết cách sử dụng dữ liệu để định hướng giảng dạy trong môi trường kết hợp. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện mô hình "lớp học đảo ngược”, đòi hỏi người học phải tự làm việc với bài giảng trước bằng cách đọc tài liệu, xem băng hình hay trình chiếu PowperPoint,... Toàn bộ thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động giải bài tập, ứng dụng lí thuyết bài giảng vào giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm để xây dựng hiểu biết dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Các hoạt động này sẽ được Sở GD&ĐT TPHCM triển khai và thúc đẩy thi đua ở các trường phổ thông trong thời gian tới.