32 cuốn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 được công bố gồm 5 bộ sách của các đơn vị xuất bản khác nhau.

.

Theo các chuyên gia, dù 5 bộ sách, triết lý khác nhau nhưng đều thống nhất ở chỗ cùng định hướng phát triển năng lực cho người học. Cả 5 bộ sách này khác biệt rất lớn so với bộ sách hiện hành ở sự tươi mới, gần gũi với đặc thù lứa tuổi của các em học sinh lớp 1.

Các bộ sách đều được xây dựng trên một nền tảng, truyền tải được phương pháp dạy học tích cực hiện nay. Đó là, xuất phát từ xây dựng trên cơ sở vấn đề, học sinh được giao nhiệm vụ, cuối cùng là lý thuyết học tập khám phá. Toàn bộ những lý thuyết hiện đại nhất hiện nay giúp cho quá trình đào tạo lấy học sinh làm trung tâm. Như vậy, giáo viên đảm nhận nhiều chức năng hơn, trách nhiệm lựa chọn nội dung giáo dục nặng nề hơn và phải chuyển từ cách truyền thụ tri thức sang cách tổ chức cho học sinh chiếm lĩnh tri thức.

Trước yêu cầu đó, ngành giáo dục cần gấp rút đào tạo cho hơn 100.000 giáo viên lớp 1 đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.