Mới đây, Dự án IP Key SEA đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Diễn đàn trực tuyến với doanh nghiệp châu Âu nhằm chia sẻ các kế hoạch, sáng kiến của cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực.

Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng cùng các cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Diễn đàn trực tuyến giữa Cục với doanh nghiệp châu Âu.
Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng cùng các cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Diễn đàn trực tuyến giữa Cục với doanh nghiệp châu Âu.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo của một số đơn vị của Cục Sở hữu trí tuệ đã chia sẻ các nội dung: (i) Hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia về sở hữu công nghiệp; (ii) Hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ; và (iii) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của chính phủ bao gồm các cơ quan thực thi quyền, tư pháp và các cơ quan chính phủ khác.

Tại phần trao đổi, các doanh nghiệp châu Âu đặt câu hỏi cho Cục về các nội dung như kế hoạch gia nhập các điều ước quốc tế do WIPO quản lý (Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả WCT), Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT), sự phối hợp giữa các tổ chức quản lý quyền tập thể trong việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan, việc xử lý các trang web xâm phạm quyền hiện nay tại Việt Nam,…