Chương trình hoạt động giáo dục STEM S3 đủ tiêu chuẩn áp dụng vào tất cả các trường tiểu học trên cả 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Hàng nghìn người đội nắng tham gia Ngày hội STEM
Hàng nghìn người đội nắng tham gia Ngày hội STEM,ĐH Quốc gia Hà Nội, 19/5/2019.

Mới đây, Hội đồng khoa học thẩm định của Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã xác nhận “Chương trình hoạt động giáo dục STEM S3 cho học sinh tiểu học” của Công ty Cổ phần Học viện Sáng tạo (Học viện Sáng tạo S3) đủ tiêu chuẩn áp dụng vào các câu lạc bộ và chương trình ngoại khóa của tất cả các trường tiểu học trên cả 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Tài liệu này trình bày đầy đủ lý do, quan điểm xây dựng chương trình, cũng như nội dung và phương pháp giáo dục được triển khai. Có thể kể đến một số phương pháp giáo dục được Học viện Sáng tạo triển khai, như dạy học dự án, dạy học dựa trên thiết kế, quy trình dạy học 6E…

Tất cả thành viên của Hội đồng thống nhất đánh giá chương trình được biên soạn một cách nghiêm túc, có cơ sở khoa học đầy đủ, có mục tiêu cụ thể, có nội dung thích ứng với mục tiêu; có kế hoạch dạy học chi tiết; có định hướng phù hợp về phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập; đã dự liệu được đầy đủ các điều kiện cần thiết khi thực hiện chương trình. Chương trình cũng đã được hoàn thiện sau khi sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Đồng thời, Hội đồng kiến nghị với các cơ quan quản lý giáo dục cho phép chương trình được lưu hành trong các trường, nếu học sinh, phụ huynh, thầy cô, cũng như lãnh đạo nhà trường có nhu cầu.