Một nghiên cứu vào năm 2020 của nhóm các tác giả tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển (DEPOCEN) đã cho thấy tác động của việc tiêu thụ thuốc lá đối với chi tiêu cho giáo dục ở cấp độ hộ gia đình tại Việt Nam.

Dựa trên dữ liệu thống kê về mức sống dân cư (VSLSS) của Việt Nam năm 2016, các tác giả tính toán và phát hiện ra việc tăng chi tiêu cho thuốc lá dẫn tới giảm chi tiêu cho giáo dục ở các hộ gia đình có thu nhập thấp. Trong bối cảnh trẻ em ở các hộ nghèo thường ít có cơ hội thụ hưởng giáo dục tốt thì việc hút thuốc làm cắt giảm chi tiêu giáo dục có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em. Nó cũng có tác động lâu dài là góp phần ngăn cản những hộ gia đình này thoát nghèo và gia tăng bất bình đẳng trong xã hội.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, giá thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn quá thấp và đề xuất phải tăng thuế thuốc lá để các hộ gia đình giảm bớt chi tiêu cho thuốc lá, như các nước khác cũng đã làm. Cụ thể, chi tiêu cho thuốc lá chỉ giảm trong năm điều chỉnh thuế (ví dụ năm 2008 và 2016) nhưng tăng lên trong các năm tiếp theo. Do vậy, nhóm nghiên cứu khuyến khích chính phủ liên tục tăng thuế thuốc lá để hạn chế khả năng chi trả cho việc mua thuốc lá ở Việt Nam.

Công bố trên tạp chí Tobacco Control, xếp hạng Q1 của Scimago.