Đây là kết quả do TS. Nguyễn Minh Hải ở Đại học Đà Nẵng và các cộng sự mới công bố trong bài báo “Experimental study on 80 MPa grade light transmitting concrete with high content of optical fibers and eco-friendly raw materials” trên tạp chí Case Studies in Construction Materials.

Bê tông phát sáng là loại bê tông chứa các sợi quang bên trong để tạo ra đường truyền ánh sáng, giúp thu ánh sáng tự nhiên cho các công trình xây dựng. Việc tăng hàm lượng sợi quang sẽ giúp tăng khả năng truyền ánh sáng, nhưng lại làm giảm đáng kể độ bền cơ học của bê tông. Để khắc phục vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã tìm cách tối ưu công thức chế tạo bê tông phát sáng từ các nguyên liệu gồm cát mịn, xi măng portland, xỉ hạt lò cao nghiền, tro bay và phụ gia siêu dẻo.

Sau nhiều lần thử nghiệm, họ đã chế tạo thành công bê tông phát sáng có cường độ chịu nén lên tới 80 MPa, đồng thời có hàm lượng sợi quang chiếm hơn 7% thể tích. Với độ bền cao và khả năng truyền dẫn ánh sáng tốt, nhóm nghiên cứu cho biết bê tông phát sáng được chế tạo theo công thức này có nhiều tiềm năng ứng dụng trong thực tế.