Ngày 24/12, tại TP.HCM, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM, giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ hai với chủ đề “Nâng cao vai trò và đóng góp của KH, CN và ĐMST đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng, địa phương”.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho rằng trong nhiệm vụ phát triển KH, CN và ĐMST có một số thách thức đang đặt ra. Thứ nhất là ngân sách chi đầu tư cho con người mà cụ thể là cho các hoạt động Nghiên cứu khoa học ngày càng hạn chế. Một phần là do thực hiện chính sách cắt chi thường xuyên đối với các đơn vị thực hiện tự chủ đại học. Thứ hai là việc đầu tư chưa thực sự có trọng tâm, trọng điểm; bởi vậy cần xây dựng các công trình nghiên cứu trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển của vùng và đất nước. Thứ ba, nhà khoa học đang phải kiêm cả công việc của kế toán viên. “Sản phẩm, kết quả nghiên cứu của nhà khoa học nên để các nhà khoa học giám sát lẫn nhau. Khi các nhà khoa học làm đề tài nghiên cứu, cần công bố và công khai trên mạng để các nhà khoa học khác giám sát. Ví dụ như một khoản kinh phí bao nhiêu có thể làm ra được sản phẩm nghiên cứu đó. Còn các quy định về giải ngân, quyết toán, tài chính hiện liên quan tới luật thì từng bước đơn giản hóa thủ tục và giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các nhà khoa học, chủ nhiệm đề tài” - PGS.TS Vũ Hải Quân đề xuất.

Ngoài ra, hai thách thức khác cũng được Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đề cập là vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN chưa đáp ứng được sự phát triển; và chưa phát huy được hết vai trò của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.