Theo Nghị định số 41/2019/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, Bộ KH&CN sẽ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Ảnh: PV
Ảnh: PV

Là một phần của quy hoạch phát triển đất nước, việc quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử sẽ bao gồm các hợp phần sau: phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành y tế như y học hạt nhân, xạ trị, điện quang; phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành tài nguyên và môi trường như khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành nông nghiệp: chọn tạo giống cây trồng, vi sinh vật, bảo vệ thực vật, nông hóa, thổ nhưỡng dinh dưỡng cây trồng, chăn nuôi thú y…; phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp; và các ứng dụng khác trong giai đoạn lập quy hoạch.

Do những đặc điểm chuyên biệt trong phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử nên thời kỳ quy hoạch phải là 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch sẽ là xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN; đảm bảo an toàn an ninh; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.

Là cơ quan tổ chức lập quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với các bộ ban ngành liên quan như Bộ Y tế, Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và các địa phương tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, đồng thời tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch thông qua Hội đồng thẩm định.