Vào ngày 3/6/2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN dẫn đầu đoàn công tác của Bộ KH&CN tới làm việc với tập thể Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (VINAGAMMA).

Là một đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, VINAGAMMA dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ bức xạ. Từ nhiều năm qua, với dây chuyền máy chiếu xạ công nghiệp đa năng nguồn nguồn Co-60 (SVST-Co60/B) và máy gia tốc chùm tia điện tử (UELR-10-15S2), Trung tâm đã cung cấp cung cấp dịch vụ chiếu xạ các sản phẩm hàng hóa cho khu vực phía Nam; sản xuất nhiều chế phẩm sử dụng trong y tế, nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản như nano bạc và các chế phẩm chitosan, vải kháng khuẩn dùng, chất siêu hấp thụ nước,…; tư vấn, đầu tư, cung cấp máy chiếu xạ; xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ, thiết bị, nguồn phóng xạ và các sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực liên quan.

Với những kết quả đạt được, VINAGAMMA đề xuất với Bộ KH&CN hai ý tưởng: 1) Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ...; 2) Vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp hoặc chuyển thành doanh nghiệp cổ phần hóa, qua đó có điều kiện chi trả tiền lương cho cán bộ theo vị trí việc làm và hiệu quả công việc…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận đề xuất và cho biết sẽ được giao cho các đơn vị liên quan tham mưu để có phương án phù hợp trong thời gian tới.