Hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH, CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; đồng thời, phát triển ĐH Quốc gia TPHCM thành đại học nghiên cứu hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Lễ ký kết diễn ra tại Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN và ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức ngày 10/4 tại TPHCM.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai một số hoạt động như: thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học biển; đẩy mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học xã hội, Nhân văn phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương; xây dựng cơ chế chính sách phục vụ triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn của ĐH Quốc gia TPHCM nhằm tăng thứ hạng của ĐH Quốc gia TPHCM trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế, thu hút các nguồn lực cho nghiên cứu khoa học thúc đẩy tự chủ đại học.

T
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy (phải) và Giám đốc ĐHQG TPHCM Vũ Hải Quân
ký kết hợp tác. Ảnh: HA

Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng và đổi mới công nghệ cho khu vực doanh nghiệp và các nhóm nghiên cứu ứng dụng làm chủ và chuyển giao công nghệ; triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, các chương trình đào tạo nâng cao năng suất cho sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM;…

Về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN giao ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới (dạng sandbox) cho việc triển khai và ứng dụng các công nghệ mới để thúc đẩy việc khai thác và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục thực hiện “Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; triển khai các hoạt động nhằm tạo lập, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Bộ cũng hỗ trợ triển khai các hoạt động liên kết nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ của ĐH Quốc gia TPHCM với các doanh nghiệp thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; hình thành, hoạt động Điểm kết nối cung cầu công nghệ tại ĐH Quốc gia TPHCM.