Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thông (Trung tâm Khoa học Khí hậu ứng dụng, ĐH Nam Queensland), Cao Lộc Công ty ECOM Agroindustrial, TPHCM) và các đồng nghiệp quốc tế đã có công bố “Not so robust: Robusta coffee production is highly sensitive to temperature” trên tạp chí Global Change Biology.

Trong bài báo này, họ đưa ra một kết luận: biến đổi khí hậu dẫn đến nhiệt độ cao hơn sẽ làm ảnh hưởng đến việc trồng trọt và chế biến Robusta (Coffea canephora), giống cây được coi là có khả năng chịu nhiệt tốt nhất và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tốt nhất trong các loài cà phê.

Dựa trên dữ liệu thu được từ 10 năm trồng Robusta trên 800 trang trại ở Đông Nam Á, các nhà nghiên cứu nhận thấy mức nhiệt độ tối ưu cho cây Robusta là 20.50 C, thấp hơn rõ rệt so với nhiệt độ tối ưu mà người ta vẫn nghĩ. Mỗi khi nhiệt độ môi trường tăng 1 độ thì sản lượng thu hoạch giảm 14 %. Do đó, Robusta nhạy cảm hơn so với môi trường so với trước đây người ta từng nghĩ và biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tới ngành công nghiệp cà phê và nguồn sống của hàng triệu nông dân Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, một trong hai điểm trồng chính cây Robusta.