Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy, 40% dân số của Hà Nội bị phơi nhiễm với nồng độ bụi mịn PM2.5 ở ngưỡng gấp đôi mức quy chuẩn quốc gia và gấp nhiều lần tiêu chuẩn thế giới.

Theo Báo cáo của tổ chức này, các nguồn phát thải bụi mịn PM2.5 chính ở Hà Nội bao gồm: 35% từ các hoạt động công nghiệp, bao gồm làng nghề, 25% từ giao thông, 20% từ phát thải amoni (phân bón, chăn nuôi), 10% từ dân sinh (đun nấu/đốt sinh khối), 7% từ đốt phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) ngoài trời. Phần còn lại đến từ nguồn đốt rác lộ thiên không kiểm soát.
Trong đó, chỉ có khoảng 1/3 bụi PM2.5 có trong không khí xung quanh đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội.

Phần còn lại là từ các vùng bên ngoài thủ đô như Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh khác, cũng như các nguồn vận chuyển xuyên biên giới, nguồn từ tự nhiên và vận chuyển hàng hải quốc tế.