Sáng 5/6, Ban Chủ nhiệm Chương trình KC-4.0/19-25 phối hợp với Vụ Công nghệ cao tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu một số kết quả đạt được của Chương trình và định hướng giai đoạn 2021 - 2025.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ nhiệm Chương trình, từ năm 2019 đến nay đã có 40 đề xuất được tuyển chọn để triển khai trong các năm 2019, 2020 và 2021 trên tổng số 332 đề xuất nhận được.

Các đề xuất được tiếp nhận theo 3 nhóm: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, mạng di động thế hệ thứ 5, robot, điện toán đám mây…); nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng, phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0; và nghiên cứu ứng dụng các mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình ưu tiên các đề xuất của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt các công ty khởi nghiệp sáng tạo; và các đề xuất có sự đặt hàng và tài trợ từ doanh nghiệp.