Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho 34 Giáo sư, và 349 Phó giáo sư năm 2022.

Trong đó, ngành có nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư nhất là Y học (7 người); ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là Kinh tế (45 người).

Tính chung, các ngành có nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó giáo sư là Kinh tế (48); Hóa học - Công nghệ thực phẩm (44); Y học (43); Vật lý (22); và Công nghệ thông tin và Khoa học quân sự (đều 19).