Theo Báo cáo thường niên "Open Doors" của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Việt Nam hiện đứng thứ 5 về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ – tăng một bậc so với năm ngoái.

Trong năm năm học 2021-2022, Mỹ có khoảng 948.000 sinh viên quốc tế. 20,713 trong số đó là sinh viên Việt Nam (năm học 2020-2021, con số này là 21.361).

Nếu xét riêng các trường cao đẳng cộng đồng, Việt Nam tiếp tục là quốc gia đứng thứ 2 về số lượng sinh viên quốc tế theo học.

Sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ tăng ở nhiều bậc học: chương trình sau đại học tăng 6,5%; chương trình không cấp bằng tăng 23,3%; chương trình Thực tập không bắt buộc (OPT) tăng 4,4%.

Tỷ lệ sinh viên Việt Nam theo đuổi các chuyên ngành STEM và kinh doanh/quản lý lần lượt là 47,1% và 25,6%.

Đánh giá trên quy mô tổng thể nền kinh tế và đo lường thông qua sản lượng GDP, dữ liệu cho thấy Việt Nam hiện có nhiều sinh viên đến Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Ảnh minh họa: VOVworld.

Tại Mỹ, trong năm học 2021-2022, số lượng sinh viên quốc tế đăng ký mới đã tăng trở lại và tăng tới 80%, đưa tổng số sinh viên quốc tế theo học tại các trường viện của Mỹ tăng 4%. 44 trong số 50 tiểu bang có số lượng ghi danh mới tăng hơn 50%.

Nguồn tham khảo:

TCBC