Theo Báo cáo Minh bạch Khí hậu năm 2021, lượng khí thải carbon từ các quốc gia G20 (nhóm các nền kinh tế lớn) dự kiến sẽ tăng 4% trong năm nay. Điều này cho thấy mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu đang ngày càng trở nên xa vời.

Báo cáo này là sản phẩm của các chuyên gia đến từ 16 tổ chức tư vấn và tổ chức phi chính phủ (NGOs). Báo cáo nhấn mạnh rằng 20 quốc gia giàu có nhất thế giới đóng góp 3/4 lượng khí thải toàn cầu, và việc họ tiếp tục đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch đang cản trở nghiêm trọng các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Nhóm tác giả cho biết, lượng khí thải carbon đã giảm 6% vào năm 2020 do tác động của sự suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong số 1,8 nghìn tỷ USD mà các quốc gia đầu tư để phục hồi kinh tế, chỉ có 300 tỷ USD được đầu tư vào các dự án xanh – bằng với số tiền mà các quốc gia G20 đã chi để trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2021.

Nguồn: iflscience.com