Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo Metropolitan (Nhật Bản) đã phát triển thành công một hệ thống thu giữ carbon mới giúp loại bỏ carbon dioxide (CO2) trực tiếp từ bầu khí quyển với hiệu suất 99% và nhanh hơn ít nhất hai lần so với các hệ thống hiện có. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Environmental Au vào tháng 5/2022.

Hệ thống mới hoạt động dựa trên công nghệ phân tách pha lỏng-rắn. Nhóm nghiên cứu sục không khí qua một hợp chất amin lỏng đặc biệt gọi là isophorone diamine (IPDA) để chuyển đổi CO2 trong không khí thành kết tủa axit carbamic rắn.

Hợp chất IPDA có khả năng loại bỏ hơn 99% CO2 từ không khí với nồng độ 400 phần triệu (ppm), tương đương nồng độ CO2 trung bình hiện nay trong khí quyển. Quá trình này cũng diễn ra nhanh hơn nhiều so với các kỹ thuật thu giữ carbon khác, giúp loại bỏ 201 milimol CO2 mỗi giờ trên mỗi mol hợp chất IPDA sử dụng.

Sản phẩm axit carbamic rắn có thể được loại bỏ ra khỏi chất lỏng IPDA tương đối dễ dàng. Nếu cần, các nhà khoa học có thể chuyển đổi nó trở lại thành CO2 ở dạng khí để tái sử dụng trong các quy trình công nghiệp hoặc hóa học bằng cách đun nóng đến nhiệt độ 60°C.

Nguồn: Newatlas.com