Trung Quốc đang triển khai xây dựng Mảng Kính viễn vọng Vô tuyến Mặt trời Đạo Thành (DSRT) trên một cao nguyên ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc.

Đây là chuỗi kính thiên văn lớn nhất thế giới dành riêng cho việc nghiên cứu những vụ phun trào trên bề mặt của Mặt trời – hiện tượng có thể ảnh hưởng đến lưới điện, gây nhiễu hệ thống liên lạc trên Trái đất cũng như các vệ tinh.

Khi hoàn thành vào cuối năm nay, DSRT sẽ bao gồm 313 ăng-ten parabol xếp thành một vòng tròn có chu vi 3,14km, và mỗi ăng-ten có đường kính 6m.

Nguồn: Techtimes, Space