Edward Chang, nhà giải phẫu về thần kinh tại Đại học California, San Francisco (Mỹ), và các cộng sự đã phát triển một thiết bị giúp chuyển đổi thành công sóng não của một người đàn ông bị liệt, không thể nói chuyện thành các câu hoàn chỉnh trên màn hình máy tính.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine vào ngày 15/7.

Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm với một người đàn ông 36 tuổi, bị đột quỵ vào năm 20 tuổi khiến anh không thể nói chuyện, mặc dù chức năng nhận thức vẫn hoạt động bình thường. Nhóm nghiên cứu đã cấy các điện cực lên vùng vỏ não điều khiển giọng nói của anh.

Một máy tính sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích các hoạt động thần kinh khi anh cố gắng nói những từ phổ biến như “nước” hoặc “tốt”, cuối cùng học cách phân biệt 50 từ khác nhau có thể tạo ra hơn 1.000 câu. Khi được hỏi những câu như “Hôm nay bạn thế nào?” hoặc “Bạn có khát không?”, thiết bị sẽ phân tích sóng não của tình nguyên viên, cho phép anh ấy trả lời “Tôi rất khỏe” hoặc “Không, tôi không khát” dưới dạng văn bản trên máy tính.

Hệ thống có thể giải mã tối đa 18 từ mỗi phút với độ chính xác trung bình là 75%.

Nguồn: AFP.com