Các nhà nghiên cứu tại Đại học Warwick đã xây dựng một thuật toán AI để xem xét các dữ liệu cũ từ Kính viễn vọng Không gian Kepler của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Kết quả AI đã phát hiện thêm 50 ngoại hành tinh mới. Chúng có kích thước khá đa dạng, từ những hành tinh lớn bằng sao Hải Vương cho đến những thế giới nhỏ hơn Trái đất. Một số hành tinh quay quanh ngôi sao chủ trong hàng trăm ngày, trong khi những hành tinh khác có chu kỳ quỹ đạo là 24 giờ.

“Trước đây, các nhà khoa học từng sử dụng AI để xếp hạng các ứng cử viên hành tinh, nhưng chưa bao giờ dùng nó để xác thực hành tinh mới như lần này”, David Armstrong. thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.