Cụ thể, ảnh hưởng tiêu cực được ghi nhận ở những mẹ có ba con gái và không có con trai.

Nhóm nhà tâm lý học ở Trường Kinh tế London, Anh, đã nghiên cứu mức độ hài lòng trong cuộc sống của các cặp cha mẹ có hai con gái và tiếp tục sinh con thứ ba.

Nghiên cứu cho thấy cha mẹ thường ở tình trạng tốt hơn nếu có hai con cùng giới tính thay vì có thêm con thứ ba để cố được cả gái lẫn trai. Ảnh: phunuphapluat
Nghiên cứu cho thấy cha mẹ thường ở tình trạng tốt hơn nếu có hai con cùng giới tính thay vì có thêm con thứ ba để cố được cả gái lẫn trai.

Nhóm đã thu thập dữ liệu từ các cuộc khảo sát có sự tham gia của 17.000 người sinh năm 1958 và 17.000 người sinh năm 1970.

Ít nhất một lần mỗi thập kỷ, người tham gia được khảo sát về tình trạng sức khỏe, tinh thần và mức độ hài lòng với cuộc sống.

Kết quả, các cặp cha mẹ có hai con gái thường tiếp tục sinh con thứ ba, và có con thứ ba sớm hơn những cặp cha mẹ đã có đủ cả nếp và tẻ.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy cặp cha mẹ nào tiếp tục sinh con thứ ba sau khi có hai con gái, và con thứ ba không phải con trai, thì sức khỏe và tinh thần của họ có một chút giảm sút trong vòng 10 năm sau đó. Dữ liệu cho thấy sự thất vọng chủ yếu đến từ các bà mẹ. Tình trạng này ngược với điều quan sát được ở các bà mẹ có hai con trai và không có con gái

Nghiên cứu còn cho thấy các cặp cha mẹ có thể ở tình trạng tốt hơn nếu dừng ở hai con cùng giới tính, thay vì cố sinh con thứ ba để có cả gái lẫn trai.

Các cặp cha mẹ có hai con cùng giới tính có sức khỏe và tinh thần tốt hơn hẳn, song điều này chủ yếu xảy ra với các ông bố có hai con gái, còn với các bà mẹ thì sự cải thiện về sức khỏe và tinh thần tới chậm hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể xuất phát từ quan niệm trọng nam xưa cũ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Behavioral and Experimental Economics.

Nguồn: